PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 6 ANPM-0006 Các bài hát lớp 1 Băng đĩa, phần mềm1
2 7 ANPM-0007 Các bài hát lớp 2 Băng đĩa, phần mềm2
3 5 ANPM-0005 Các bài hát lớp 3 Băng đĩa, phần mềm3
4 3 ANPM-0003 Các bài hát lớp 5 Băng đĩa, phần mềm5