PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Đức Hiếu
   Sinh ngày: 07/08/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Phục Lễ- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì thi Trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Đức Hiếu
   Sinh ngày: 07/08/2007  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Phục Lễ- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì thi Trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Văn An
   Sinh ngày: 07/08/2006  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tráng Liệt- T.T Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Mạnh Cường
   Sinh ngày: 08/02/2006  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Phục Lễ-Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK trạng nhí Tiếng anh cấp tỉnh
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Đức Nam
   Sinh ngày: 04/11/2006  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Phụng Viện- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Đặng Duy Phương
   Sinh ngày: 25/01/2006  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Phụng Viện- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Quốc Anh
   Sinh ngày: 27/01/2006  
   Lớp: 5E
   Chỗ ở: Bình An- Tân Việt- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba hội thi OLIMPIC Tiếng anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Đức Hiếu
   Sinh ngày: 07/08/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Phục Lễ- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì thi Trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Đức Huy
   Sinh ngày: 21/03/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Phục Lễ- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì thi Trạng nhí Tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Mạnh Cường
   Sinh ngày: 08/02/2006  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Phục Lễ-Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK trạng nhí Tiếng anh cấp tỉnh
   Năm học: 2015 - 2016
1234