PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
VHTT-34.02 Văn tuổi thơ: Số T4 + T5Bộ giáo dục và đào tạoVăn học và tuổi trẻ Trong kho
TTUT-46.02 Toán tuổi thơ: Số 222, 223, 224(T7-T9)Bộ giáo dục và đào tạoToán tuổi thơ Trong kho
TCGD-00210 Tạp chí giáo dục: Số 458Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00209 Tạp chí giáo dục: Số 457Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00208 Tạp chí giáo dục: Số 456Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00207 Tạp chí giáo dục: Số 455Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00206 Tạp chí giáo dục: Số 454Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00205 Tạp chí giáo dục: Số 453Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00204 Tạp chí giáo dục: Số 452Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00203 Tạp chí giáo dục: Số 451Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00202 Tạp chí giáo dục: Số 450Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00201 Tạp chí giáo dục: Số 449Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TGTT-00378 Thế giới trong ta: Số: 494Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Trong kho
TGTT-00377 Thế giới trong ta: Số: 494Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Trong kho
TGTT-00376 Thế giới trong ta: Số: 494Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Đang mượn
12345678910...