PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TTUT-43.03 Toán tuổi thơ: Số 213+214Bộ giáo dục và đào tạoToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-42.02 Toán tuổi thơ: Số 210, 212Bộ giáo dục và đào tạoToán tuổi thơ Trong kho
VHTT-31.03 Văn tuổi thơ: Số T9Bộ giáo dục và đào tạoVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-30.02 Văn tuổi thơ: Số T4,T5Bộ giáo dục và đào tạoVăn học và tuổi trẻ Trong kho
TCGD-00190 Tạp chí giáo dục: Số 438Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00189 Tạp chí giáo dục: Số 437Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00188 Tạp chí giáo dục: Số 436Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00187 Tạp chí giáo dục: Số 435Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00186 Tạp chí giáo dục: Số 434Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00185 Tạp chí giáo dục: Số 433Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00184 Tạp chí giáo dục: Số 432Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00183 Tạp chí giáo dục: Số 431Bộ giáo dục và đào tạoTạp chí giáo dục Trong kho
TGTT-00318 Thế giới trong ta: Số: 484Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Trong kho
TGTT-00317 Thế giới trong ta: Số: 484Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Trong kho
TGTT-00316 Thế giới trong ta: Số: 484Hội Khoa học tâm lý- Giáo dục Việt NamThế giới trong ta Trong kho
12345678910...