PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Công văn số 220/KH-PGD&ĐT-TH, ngày 6 tháng 9 năm 2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 15/09/2022 [HyperLink19]
2 Công văn số 227/PGD&ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức sân chơi, giao lưu và các hội thi năm học 2022-2023 15/09/2022 [HyperLink19]
3 Công văn 752/KH-SGDĐT, ngày 21/6/2022 của Sở Giáo dục về Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 12/09/2022 [HyperLink19]
4 Công văn 1691/KH-UBND, ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dơơng 12/09/2022 [HyperLink19]
5 Công văn số 216/PGDĐT, ngày 22/8/2022 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2022-2023 08/09/2022 [HyperLink19]
6 Công văn số 1031/SGD-GDTrH, ngày 22/8/2022 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc triển khai hoạt động đầu năm học và tổ chức Khai giảng năm học 2022-2023 08/09/2022 [HyperLink19]
7 Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 08/09/2022 [HyperLink19]
8 QĐUBND số 2220/QĐ-UBND, ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dưỡng về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 08/09/2022 [HyperLink19]
9 Công văn số 481/UBND-NV ngày 29/8/2022 về việc xây dựng Kế hoạch biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 08/09/2022 [HyperLink19]
10 Công văn số 2162/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 của Sở GD & ĐT Hải Dương về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ngành giáo dục năm học 2021-2022 08/09/2022 [HyperLink19]
11 Công văn số 479/UBND-NV, ngày 29/8/2022 về việc nâng lương thường xuyên quý III năm 2022 08/09/2022 [HyperLink19]
12 Công văn số 1109/SGĐT-GDTrH, ngày 6/9 của Sở về việc tổ chức Hội thảo sử dụng SGK và bồi dưỡng PP dạy môn Tiếng Anh lớp 1 ,2 năm học 2022-2023 08/09/2022 [HyperLink19]
13 Công văn số 218/PGDĐT ngày 5/9/2022 về việc tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GVTH năm 2022 08/09/2022 [HyperLink19]
14 Công văn 84 của Phòng giáo dục Bình Giang về việc điều chỉnh Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2021-2022 03/04/2022 [HyperLink19]
15 Công văn 132 của UBND huyện Bình Giang vê việc rà soát chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 03/04/2022 [HyperLink19]
16 Công văn 279 của Sở giáo dục Hải Dương về việc đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 03/04/2022 [HyperLink19]
17 Công văn 712 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK năm học 2022-2023 03/04/2022 [HyperLink19]
18 Công văn 312 của Sở giáo dục về cuộc thi tiếng Anh (IOE) cấp Quốc gia 03/04/2022 [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra tiếng Việt và Toán cuối kì I lớp 5 14/01/2022 [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra Khoa học; Lịch sử & Địa lý cuối kì I lớp 5 14/01/2022 [HyperLink19]
    
12345