PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5 năm học 2020-2021 ( lần 7) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
2 Đề giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5 năm học 2020-2021 ( lần 6) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
3 Đề giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5 năm học 2020-2021 ( lần 5) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
4 Đề giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5 năm học 2020-2021 ( lần 4) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
5 Đề giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5 năm học 2020-2021 ( lần 3) Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
6 Đề KTĐK cuối kì II môn Toán lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
7 Đề KTĐK cuối kì II môn tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
8 Đề KTĐK cuối kì II môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
9 Đề KTĐK cuối kì II môn Toán lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
10 Đề KTĐK cuối kì II môn Sử- Địa lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
11 Đề KTĐK cuối kì II môn Khoa học lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
12 Đề KTĐK cuối kì II môn Sử- Địa lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
13 Đề KTĐK cuối kì II môn Khoa học lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
14 Đề KTĐK giữa kì II môn Toán lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
15 Đề KTĐK giữa kì II môn tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
16 Đề KTĐK giữa kì II môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
17 Đề KTĐK giữa kì II môn Toán lớp 4 năm học 2020-2021 Trần Văn Dưỡng [HyperLink19]
18 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12345