PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
86 KH KT chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và công tác phòng chống covid 19 24/03/2021 [HyperLink19]
85 V/v thành lập đoàn KT chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và công tác phòng chống covid 19 24/03/2021 [HyperLink19]
84 V/v lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2020-2021 24/03/2021 [HyperLink19]
83 KH tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 24/03/2021 [HyperLink19]
82 Vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 2021 24/03/2021 [HyperLink19]
81 V/v nhận thuốc CloraminB và tổ chức phun khử khuẩn trường, lớp 24/03/2021 [HyperLink19]
80 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 24/03/2021 [HyperLink19]
79 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 24/03/2021 [HyperLink19]
78 V/v tiếp tục rà soát các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức theo kết luận số 71/KL-TW 24/03/2021 [HyperLink19]
77 V/v hướng dẫn kê khai, công khai, tài sản thu nhập lần đầu 24/03/2021 [HyperLink19]
76 V/vtập huấn bảo trì phần mềm Kt, phần mền QLTS và triển khai phần mềm khoản thu 24/03/2021 [HyperLink19]
75 V/v lùi thời gian chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2020-2021 24/03/2021 [HyperLink19]
74 V/v tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến các môn học cấp tiểu học trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19. 24/03/2021 [HyperLink19]
73 V/v tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021. 24/03/2021 [HyperLink19]
72 V/v báo cáo quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 24/03/2021 [HyperLink19]
71 V/v báo cáo kinh phí chi cho công tác phòng chống COVID-19 24/03/2021 [HyperLink19]
70 Kế hoạch thực hiện PCGD, XMC năm 2021 24/03/2021 [HyperLink19]
69 V/v cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2020 24/03/2021 [HyperLink19]
68 V/v chấm và nộp SK đề nghị xét cấp huyện năm học 2020-2021 24/03/2021 [HyperLink19]
67 V/v tiếp nhận và sử dụng tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh TH và THCS 24/03/2021 [HyperLink19]
123456