PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
03 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2020-2025 và năm 2021 17/09/2020 [HyperLink19]
01 Nhận giấy chứng nhận vổ chức trao khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 được UBND huyện khen thưởng 15/09/2020 [HyperLink19]
01 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 15/09/2020 [HyperLink19]
01 Công văn về việc kiểm tra CSVC trường học đầu năm học 2020-2021 26/08/2020 [HyperLink19]
20 Giấy triệu tập họp Hiệu trưởng tháng 3/2012 27/02/2012 [HyperLink19]
19 Công văn triệu tập họp Hiệu trưởng chuẩn bị cho HKPD cấp huyện 22/02/2012 [HyperLink19]
Giấy triệu tập dư Hội nghi sơ kết học kì I năm học 2011 - 2012 22/02/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên 09/01/2012 [HyperLink19]
11 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên 09/01/2012 [HyperLink19]
11 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên TPT đội 09/01/2012 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức giải thể dục Aerobic học sinh tiểu học trong khuôn khổ hội khoẻ phù đổng.... 04/01/2012 [HyperLink19]
11 Công văn họp Công đoàn 02/01/2012 [HyperLink19]
10 Công văn họp Hiệu trưởng tháng 12/2011 02/01/2012 [HyperLink19]
09 Công văn số 13 về việc cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khoá I/2012 20/12/2011 [HyperLink19]
08 CV số 69 về việc triển khai tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm thanh niên 2011 05/12/2011 [HyperLink19]
07 Kế hoạch tổ chức cuộc "Nét bút tri ân" lần thứ III 05/12/2011 [HyperLink19]
06 Phan men muc chat luong toi thieu 02/12/2011 [HyperLink19]
12