PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo giáo viên dạy Tiếng anh lớp 1,2 7/8/2020 [HyperLink19]
2 Báo cáo thực trạng lao động hợp đồng trong đơn vị 27/3/2015 [HyperLink19]
3 Báo cáo chất lượng giữa HK2 năm học 2014-2015 25/3/2015 [HyperLink19]
4 Báo cáo tháng 3 Nguy?n Th? [HyperLink19]
5 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
6 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
7 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
8 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]