PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai19:04:11
2Khách vãng lai18:54:04
3Khách vãng lai18:48:07
4Khách vãng lai17:43:06
5Khách vãng lai17:25:57
6Khách vãng lai17:15:28
7Khách vãng lai14:35:58
8Khách vãng lai14:00:50
9Khách vãng lai13:34:34
10Khách vãng lai09:39:15
11Khách vãng lai09:29:23
12Khách vãng lai09:20:27
13Khách vãng lai05:08:05
14Khách vãng lai02:03:02
15Khách vãng lai00:15:25
16Khách vãng lai00:05:16
22 9 2020