PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:03:38 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:56:44 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-26.02
3Khách vãng lai06:24:35 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
4Khách vãng lai06:21:30 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai05:43:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai04:23:30 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=DHNN-00074
7Khách vãng lai03:33:32 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai02:58:43 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai02:55:42 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai02:39:30 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
11Khách vãng lai02:00:42 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17914
12Khách vãng lai01:56:01 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17923
13Khách vãng lai00:51:01 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
14Khách vãng lai00:39:38 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai00:09:47 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
19 9 2018