PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:14:36
2Khách vãng lai15:45:26
3Khách vãng lai15:44:51
4Khách vãng lai07:58:06
5Khách vãng lai07:51:27
6Khách vãng lai07:43:25
7Khách vãng lai07:34:23
8Khách vãng lai07:33:28
9Khách vãng lai07:33:22
10Khách vãng lai07:33:12
11Khách vãng lai07:33:01
12Khách vãng lai07:32:53
13Khách vãng lai07:32:43
14Khách vãng lai07:32:34
15Khách vãng lai07:32:17
16Khách vãng lai07:32:08
17Khách vãng lai07:32:05
18Khách vãng lai07:31:48
19Khách vãng lai07:31:40
20Khách vãng lai07:31:32
21Khách vãng lai07:31:16
22Khách vãng lai07:31:09
23Khách vãng lai07:30:59
24Khách vãng lai07:30:46
25Khách vãng lai07:30:35
26Khách vãng lai07:30:24
27Khách vãng lai06:24:54
8 12 2021