PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:36:38 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:17:50 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TGTT-00254
3Khách vãng lai05:08:20 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai05:00:05 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai04:59:59 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai04:59:54 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai04:59:50 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai04:59:41 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai04:59:34 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai04:36:45 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai03:39:26 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai02:54:46 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-37.01
13Khách vãng lai02:50:12 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17771
14Khách vãng lai02:37:12 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai01:55:16 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
16Khách vãng lai00:44:49 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai00:35:39 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
18Khách vãng lai00:32:03 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TGTT-00252
19Khách vãng lai00:18:39 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
20Khách vãng lai00:17:03 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17927
21Khách vãng lai00:04:06 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17926
20 11 2018