PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 2    2500
2  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 3    2500
3  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 4    2500
4  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 1    2500
5  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 2    2500
6  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 3    2500
7  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 4    2500
8  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 1    2500
9  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 1    2500
10  Báo Hải Dương cuối tuần:Quý 2    2500
12345678910...