PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
XEM VÀ IN THẺ THƯ VIỆN
 
30296417
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Đặng Thị DungNữVĩnh Tuy - Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt - Bình Giang- hải Dương
2Phạm Thị Minh PhươngNữHùng Thắng - Bình Giang - Hải DươngLong Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
3Lê Thị XuânNữBình Xuyên - Bình Giang - Hải DươngTT Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
4Nguyễn Thị Thanh HuệNữNgọc Liên - Cẩm Giàng - Hải DươngVĩnh Hồng - Bình Giang- Hải Dương
5Vũ Thị TrâmNữVĩnh Tuy - Bình Giang - Hải DươngVĩnh Tuy - Bình Giang- Hải Dương
6Nguyễn Thị LàNữVĩnh Hồng, Bình Giang, Hải DươngVĩnh Hồng, Bĩnh Giang, Hải Dương
7Vũ Thị Thanh GiangNữVĩnh Hồng, Bình Giang, Hải DươngVĩnh Hồng, Bĩnh Giang, Hải Dương
8Phạm Văn LongNamThúc Kháng, Bình Giang, Hải DươngVĩnh Tuy - Bình Giang- Hải Dương
9Nguyễn Thị Thanh TràNữHòa BìnhTP Hải Dương
10Nguyễn Thị Lan AnhNữTHái Hòa - Bình Giang - Hải DươngBình Minh - Bình Giang - Hải Dương
11Vũ Thị LànNữVĩnh Hồng - Bình Giang - Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
12Vũ Thị TuyếnNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngLý Đỏ- Tân Việt- Bình Giang- Hải Dương
13Nguyễn Thị HoàiNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
14Phạm Thị BộNữThúc Kháng - Bình Giang- Hải DươngHùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
15Phạm Thị HệNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
16Phạm Thị ThuNữHùng Thắng- Bình Giang- Hải DươngTân Việt- Bình Giang- Hải Dương
17Vũ Thị HuệNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngKhu 6- TT Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
18Chu Thị HoạtNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngTân Việt- Bình Giang- Hải Dương
19Vũ Thị Mai PhươngNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Tuy - Bình Giang- hải Dương
20Nguyễn Thị HảoNữThúc Kháng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- hải Dương
21Phạm Thị Nam GiangNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt- Bình Giang- hải Dương
22Vũ Thị HuệNữTân Hồng- Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt- Bình Giang- hải Dương
23Phạm Thị NhànNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Tuy- Bình Giang- Hải Dương
24Nguyễn Thị QuyênNữVĩnh Tuy- Bình Giang- Hải DươngThúc Kháng- Bình Giang- Hải Dương
25Vũ Văn NhươngNamTân Việt- Bình Giang- Hải DươngTân Việt- Bình Giang- Hải Dương
26Phạm Thị Thu HiềnNữHùng Thắng- Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
27Nguyễn Thị HuêNữLong Xuyên- Bình Giang- Hải DươngKẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương
28Trần Văn QuangNamBình Minh- Bình Giang- Hải DươngBình Minh- Bình Giang- Hải Dương
29Vũ Thị XuânNữTân Hồng- Bình Giang- Hải DươngBình Minh- Bình Giang- Hải Dương
30Vũ Thị ViNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
31Vũ Thị Thu HàNữTân Việt - Bình Giang - Hải DươngTân Việt- Bình Giang- Hải Dương
32Bùi Văn HàNamVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
33Vũ Thị OanhNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
34Bùi Thị ThúyNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
35Vũ Thị ThúyNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
36Phạm Thị Bích ThảoNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
37Vũ Thị HânNữTân Việt- Bình Giang- Hải DươngTân Hồng- Bình Giang- Hải Dương
38Lê Thị Thùy LinhNữ172 Đức Minh - P. Thanh Bình - Hải Dương172 Đức Minh - P. Thanh Bình - Hải Dương
39Đinh Thị ChúcNữVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dương
40Vũ Thị BằngNữVĩnh Tuy- Bình Giang- Hải DươngVĩnh Tuy - Bình Giang- Hải Dương
41Lê Thị HằngNữThái Học -Bình Giang -Hải DươngVĩnh Tuy- Bình Giang - Hải Dương
42Nguyễn Thị DoanNữVĩnh Hồng -Bình Giang -Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang - Hải Dương
43Đặng Tuyết NhungNữVĩnh Tuy -Bình Giang -Hải DươngVĩnh Hồng- Bình Giang - Hải Dương
44Phạm Thị NhườngNữVĩnh Hồng, Bình Giang, Hải DươngVĩnh Hồng, Bĩnh Giang, Hải Dương
45Vũ Thị MaiNữTân Hồng - Bình Giang - Hải DươngTT Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
Bùi Thị Thúy