PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Địa lí 1 0
2 Lịch sử 2 0
3 Báo Hải Dương cuối tuần 13 32500
4 Học trò cười 20 100000
5 Văn nghệ Hải Dương 36 545000
6 Báo Hải Dương hàng ngày 36 54000
7 Văn học và tuổi trẻ 37 394000
8 Toán tuổi thơ 49 403000
9 Sách Hồ Chí Minh 50 1164700
10 Sách pháp luật 52 3052000
11 Nhi đồng 53 220000
12 Báo thiếu niên hàng tuần 64 320000
13 Khoa Học giáo dục 69 1070000
14 Dạy và học ngày nay 96 2142000
15 Tạp chí thiết bị giáo dục 96 2177000
16 Thế giới mới 115 1514000
17 Tạp chí giáo dục 226 4562000
18 Sách đạo đức 331 3639700
19 Sách thiếu nhi 412 2810400
20 Thế giới trong ta 423 7377000
21 Sách nghiệp vụ 1229 17855300
22 Sách giáo khoa 1765 12403400
23 Sách tham khảo 2899 57747300
 
TỔNG
8074
119583300