PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LẦN TRẢ SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
11/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+31
07/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+31
16/07/2020Giáo viên Tổ 1+2+324
16/07/2020Giáo viên Tổ 4+51
13/07/2020Giáo viên Tổ 4+532
10/07/2020 1
09/07/2020 22
09/07/2020Giáo viên Tổ 1+2+362
09/07/2020Giáo viên Tổ 4+521
07/07/2020 25
12345678910...