PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
21/09/2020 6
21/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+34
19/09/2020Giáo viên Tổ 4+52
17/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+35
17/09/2020Giáo viên Tổ 4+54
16/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+33
16/09/2020Giáo viên Tổ 4+519
11/09/2020Giáo viên Tổ 1+2+38
11/09/2020Giáo viên Tổ 4+51
10/09/2020 2
12345678910...