PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Công văn 2586 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành sửa đổi về bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống Covid-19.
Quyết định 626 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành về bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống Covid-19.
Báo cáo lý thuyết chuyên đề cấp trường: Dạy học tích hợp trong môn Toán lớp 2 chương trình 2018"
Kế hoạch 1422 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá HS trên CSDL.HAIDUONG.EDU.VN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022
Kế hoạch tổ chức HNCB-CC-VN, quy chế chi tiêu, quy chế làm việc Trường TH Vĩnh Hồng năm học 2021-2022
Công văn số 1193 về Kế hoạch tổ chức tập huấn CBQL, GV tiểu học Xây dựng chủ đề tích hợp theo định hướng STEAM, thiết kế hoạt động và đánh giá kỹ năng thế kỷ 21 thông qua hoạt động trải nghiệm.
Công văn số 86 về Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Công văn số 403 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 -2030
Kế hoạch tháng cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022
Công văn số 426 về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022
Công văn số 04 Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2021.
Công văn số 2822 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2021.
Công văn số 410 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTT
Công văn số 1202 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng" Ngày toàn dân PCCC" 04-10
12345
Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có (Enrics - Mĩ)